Update 04/04/2020

Alle communicatie verloopt tot het einde van het schooljaar via mail. Je zal alle nodige info via de leerkracht ontvangen.

Update 03/04/2020

Update bij de aanvang van de paasvakantie.

Update 14/03/2020

Beste ouders, 

Een uitzondelijke situatie vraagt een uitzonderlijke aanpak! De overheid schorst de lessen tot aan de paasvakantie. Er wordt gevraagd aan ouders (en zeker niet aan grootouders van 65+) om te voorzien in de opvang van de kinderen. We rekenen erop dat ieder gezin hierin zijn verantwoordelijkheid neemt en de adviezen van de overheid zo goed mogelijk volgt. Enkel zo kunnen we er samen voor zorgen dat we de verspreiding van het coronavirus inperken. Voor de afwezigheden op school gedurende deze periode is geen afwezigheidattest nodig.

Indien je kind tijdens de schooluren in de opvang van school aanwezig zal zijn willen we vragen een sms te sturen naar het GSM nummer 0032498/53 14 86. Zo kunnen wij onze opvang zo goed mogelijk praktisch regelen gezien de omstandigheden.

Onderstaande brieven gingen afgelopen donderdag en vrijdag met de aanwezige kinderen mee. We plaatsen ze ook op de website aangezien er toch wel wat afwezige kinderen waren.

Om ervoor te zorgen dat onze leerlingen van de lagere school niet vervroegd in vakantie-modus gaan, hebben de leerkrachten vrijdag hun uiterste best gedaan om de leerlingen te voorzien van een aantal zinvolle taken, opdrachten, lessen.  Ouders van de leerlingen, die afgelopen vrijdag afwezig waren, kunnen hierover maandag even telefonisch contact opnemen.

Bij vragen kan u de school steeds telefonisch bereiken tijdens de schooluren of via mail.  

Met vriendelijke groeten,

Directie en lerarenteam