Kinderen

We rekenen op de kinderen…

In elke gemeenschap zijn leefregels nodig. Dus ook op school. We rekenen er dan ook op dat onze leerlingen de leefregels zo goed mogelijk opvolgen! Zie ook vroeger in deze brochure bij het huishoudelijk reglement voor de leerlingen.

UITERLIJK VOORKOMEN

Het uiterlijk mag geen middel zijn om zich duidelijk te onderscheiden van de medeleerlingen. Kleding, schoeisel en  haartooi zijn eenvoudig, functioneel, stijlvol en hygiënisch.

HOFFELIJKHEID

De leerlingen gedragen zich steeds en overal beleefd, vriendelijk en correct tegenover het schoolbestuur, de directie, de leerkrachten, het overige personeel en tegenover elkaar. Ook bezoekers worden steeds hoffelijk benaderd.

VERANTWOORDELIJKHEID

De schooluitrusting en het schoolgerief (zowel dat van de school als dat van de leerlingen persoonlijk) en ook alle andere voorwerpen van de leerlingen worden met zorg behandeld. Wie spullen van anderen bewust stuk maakt, moet zélf opdraaien voor de kosten! Voorwerpen die niet horen bij het schoolleven worden thuisgelaten. Alles wat als wapen gebruikt kan worden mag nooit meegenomen worden binnen de schoolpoorten.

Elk jaar blijven vele jassen, mutsen, handschoenen enz… achter op school. Door persoonlijk materiaal te merken kan dit worden voorkomen, maar in de eerste plaats moet elke leerling veel zorg besteden aan het beheer van eigen spullen! Geld wordt nooit achtergelaten in jassen aan de kapstok of in schooltassen.

SPEELPLAATS

Leerlingen mogen zich nooit onttrekken aan het toezicht op de speelplaats. Fietsenrekken en toiletten zijn geen speeloorden. De spel- en speelvoorzieningen op de speelplaats moeten gebruikt worden waarvoor ze dienen en mogen niet bewust beschadigd worden.

Op de speelplaats staan genoeg vuilnisbakken. Rondslingerend afval kan dus niet! Leerlingen die betrapt worden op het vervuilen van de speelplaats kunnen door de toezichthoudende leerkrachten belast worden met het opruimen van de speelplaats of ze kunnen hiervoor een andere straf opgelegd krijgen.

Na de speeltijd, bij het belsignaal, begeven de leerlingen zich rustig naar hun rij, zoals aangewezen door de leerkracht. Bij het tweede belsignaal zijn de leerlingen muisstil en gaan met hun leerkracht rustig naar binnen.

Kinderen die deze afspraak niet naleven, krijgen een rood signaal en verliezen vijf minuten van hun volgende speeltijd. Elke dag is er een andere klas verantwoordelijk voor de orde op de speelplaats en de toiletten.