Aanpak

Doeltreffende aanpak en stimulerend opvoedingsklimaat

We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden. We nemen kinderen serieus en willen aansluiten bij hun positieve ingesteldheid. We zien leren niet als het vullen van vaten met alle mogelijke kennis, maar willen de kinderen actief betrekken bij het leren. Zo bouwen ze nieuwe kennis,  inzichten en vaardigheden op, bouwen voort op wat ze reeds kennen en kunnen.

Onze opvoeding wordt gedragen door:

 • onze gerichtheid op het unieke van ieder kind
  We stemmen ons aanbod en het leerproces zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van ieder kind.
 • de pedagogie van verbondenheid
  Leren is een groepsgebeuren. Leren is een wederzijdse verrijking.
 • de pedagogie van de hoop
  We hebben een optimistische visie op de ontwikkeling van kinderen. We geloven in de groeikansen van kinderen, ook als dat eens moeilijk gaat.
 • de pedagogie van het geduld
  Onderwijs en opvoeding afstemmen op de mogelijkheden van kinderen vraagt veel geduld…

Van onze leerkrachten verwachten wij dat ze trachten:

 • model te staan voor goed leren
 • strategisch vragen te stellen
 • aan te sluiten bij wat de kinderen reeds beheersen
 • zinvolle contexten aan te bieden
 • interactieprocessen te begeleiden
 • te peilen naar de vorderingen
 • te helpen en te coachen