Brede zorg

Werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg

In onze visie op opvoeden en onderwijs staat het kind centraal.

We hebben dan ook oog voor de ‘gewone zorgvragen’ van alle kinderen en stemmen ons onderwijs hierop af.

We gaan daarbij uit van wat de kinderen al kennen en kunnen, hierbij respecteren we de eigenheid van elk kind. We volgen hun kennen, kunnen en zijn, o.a. door te diagnosticeren en te differentiëren en de aanpak bij te sturen waar nodig is.

Sommige kinderen hebben echter niet voldoende aan het gewone aanbod. Hiervoor werken we, indien nodig en voor zover het kan, als school samen met ouders, CLB, gespecialiseerde centra.