Ouders

We rekenen op de ouders…

Zoals in het vorige punt vermeld, blijven de ouders de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kind.

Een goede samenwerking met de ouders is voor de school én voor het kind dus zeer belangrijk!

Daarom organiseert de school regelmatig contactavonden, tracht ze steeds open te staan voor vragen van ouders en speelt heel wat informatie door aan de ouders (informatiebrochures, enquêtes, uitnodigingen voor schoolactiviteiten, …)

Ook doet de school beroep op de ouders bij allerlei activiteiten, zoals het vervoer van leerlingen of de hulp bij activiteiten.

Uiteraard gaat de school er van uit dat de ouders hun kind ondersteunen, o.a. door een aangepaste werkruimte te voorzien waar het kind ongestoord kan leren en huistaken maken, door het kind te helpen bij een goede keuze van tv-programma’s, lectuur, spelletjes, enz…, door als ouder een positieve voorbeeldrol te vervullen, door consequent te handelen waar nodig en zich in bepaalde gevallen soepel op te stellen, …

Verder kunnen ouders zich steeds opgeven om aan te sluiten bij de ouderraad, die heel wat initiatieven neemt om het schoolleven voor de kinderen te veraangenamen.