Instapdata

Er zijn 7 instapdata voorzien voor kleuters tussen 2,5 en 3 jaar. Deze kleuters kunnen starten op de eerste schooldag na de zomervakantie, de herfstvakantie, de kerstvakantie, 1 februari, de krokusvakantie, de paasvakantie en na Hemelvaartsdag.

Schooljaar 2020-2021

Kinderen geboren t.e.m.

komen na…..

dus vanaf…

01/03/2018

Zomervakantie

01/09/2020

09/05/2018

Herfstvakantie

09/11/2020

04/07/2018

Kerstvakantie

04/01/2021

01/08/2018

Instap 1 februari

01/02/2021

22/08/2018

Krokusvakantie

22/02/2021

19/10/2018

Paasvakantie

19/04/2021

17/11/2018

Hemelvaart

17/05/2021

Kleuters die twee jaar en zes maanden worden op een instapdag, kunnen op die dag in het kleuteronderwijs ingeschreven en onmiddellijk toegelaten worden.
Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag ingeschreven en toegelaten worden in de school zonder rekening te houden met de instapdagen.

Meer info op:

http://onderwijs.vlaanderen.be/naar-de-kleuterklas
http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

kijkmomenten 2020-2021

Voorafgaand aan een instapdatum voor nieuwe kleuters is er een kijkmoment van ongeveer 1 uur waarop ouders én het kind kunnen kennismaken met de klas en de juf. Op de Servaesdreef start dit kijkmoment om 9.15 uur, op de Warande om 11.00 uur. Concreet gaat het om de volgende data:

  • Openklasmoment op 27/08/2020 (van 17-19 uur voor kleuters en eerste leerjaar)
  • 29/10/2020
  • 10/12/2020
  • 28/01/2021
  • 11/02/2021
  • 01/04/2021
  • 06/05/2021

Online aanmeldingssysteem

Vanaf schooljaar 2020-2021 werken bijna alle Lommelse basisscholen met een digitaal aanmeldsysteem. Is jouw kind geboren in 2019? Of wil je een andere school kiezen vanaf volgend schooljaar? Dan moet je je kind eerst online aanmelden via lommel.aanmelden.in voordat je het inschrijft op school.

Onderstaande link geeft meer informatie over hoe aanmelden en data van infosessies waar je extra vragen kan stellen over het nieuwe systeem.

Folder: digitaal aanmeldingssysteem

Inschrijvingen

Laat tijdens de aanmeldperiode via de website lommel.aanmelden.in weten dat je kind naar Den Heuvel wil komen. 

Voor de inschrijving zelf zijn jullie tijdens de schooluren altijd welkom. Graag vragen we jullie om op voorhand even een afspraak te maken. 

Contactgegevens:

Slinkerstraat 62
3920 Lommel
011 54 02 58
denheuvel@lkb-net.be

Of via ons contactformulier

Andere inschrijvingen (bijvoorbeeld door verhuis) zijn niet gebonden aan instapdata.

Voor meer uitleg: zie “Regelgeving”