Instapdata

Er zijn 7 instapdata voorzien voor kleuters tussen 2,5 en 3 jaar. Deze kleuters kunnen starten op de eerste schooldag na de zomervakantie, de herfstvakantie, de kerstvakantie, 1 februari, de krokusvakantie, de paasvakantie en na Hemelvaartsdag.

Schooljaar 2020-2021

De instapdata voor het schooljaar 2021-2022 zijn: 

Kinderen geboren t.e.m.

komen na…..

dus vanaf…

01/03/2019

Zomervakantie

01/09/2021

08/05/2019

Herfstvakantie

08/11/2021

10/07/2019

Kerstvakantie

10/01/2022

01/08/2019

Instap 1 februari

01/02/2022

07/09/2019

Krokusvakantie

07/03/2022

19/10/2019

Paasvakantie

19/04/2022

30/11/2019

Hemelvaart

30/05/2022

Kleuters die twee jaar en zes maanden worden op een instapdag, kunnen op die dag in het kleuteronderwijs ingeschreven en onmiddellijk toegelaten worden.

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag ingeschreven en toegelaten worden in de school zonder rekening te houden met de instapdagen.

Meer info op:

http://onderwijs.vlaanderen.be/naar-de-kleuterklas
http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

kijkmomenten 2020-2021

Voorafgaand aan een instapdatum voor nieuwe kleuters is er een kijkmoment van ongeveer 1 uur waarop ouders én het kind kunnen kennismaken met de klas en de juf. Op de Servaesdreef start dit kijkmoment om 9.15 uur, op de Warande om 11.00 uur. Concreet gaat het om de volgende data:

  • Openklasmoment op 26/08/2021 (van 17-19 uur voor kleuters en eerste leerjaar)
  • 28/10/2021
  • 16/12/2021
  • 27/01/2022
  • 24/02/2022
  • 31/03/2022
  • 19/05/2022

Online aanmeldingssysteem

Vanaf schooljaar 2020-2021 werken bijna alle Lommelse basisscholen met een digitaal aanmeldsysteem. Is jouw kind geboren in 2020? Of wil je een andere school kiezen vanaf volgend schooljaar? Dan moet je je kind eerst online aanmelden via lommel.aanmelden.in voordat je het inschrijft op school.

Onderstaande link geeft meer informatie over hoe aanmelden en data van infosessies waar je extra vragen kan stellen over het nieuwe systeem.

Folder: digitaal aanmeldingssysteem

Inschrijvingen

Laat tijdens de aanmeldperiode via de website lommel.aanmelden.in weten dat je kind naar Den Heuvel wil komen. 

Voor de inschrijving zelf zijn jullie tijdens de schooluren altijd welkom. Graag vragen we jullie om op voorhand even een afspraak te maken. 

Contactgegevens:

Slinkerstraat 62
3920 Lommel
011 54 02 58
denheuvel@lkb-net.be

Of via ons contactformulier

Andere inschrijvingen (bijvoorbeeld door verhuis) zijn niet gebonden aan instapdata.

Voor meer uitleg: zie “Regelgeving”