Inschrijvingen

  Er zijn 7 instapdata voorzien voor kleuters tussen 2,5 en 3 jaar. Deze kleuters kunnen starten op de eerste schooldag na de zomervakantie, de herfstvakantie, de kerstvakantie, 1 februari, de krokusvakantie, de paasvakantie en na Hemelvaartsdag. Voorafgaand aan een instapdatum voor nieuwe kleuters is er een ‘kijkmoment’ waarop ouders én het kind kunnen kennismaken met de klas en de juf. Concreet gaat het om de volgende data:

  Kinderen geboren t/m

  • 01/03/2015
  • 06/05/2015
  • 08/07/2015
  • 01/06/2015
  • 19/09/2015
  • 16/10/2015
  • 14/11/2015

  Komen na…

  • Zomervakantie
  • Herfstvakantie
  • Kerstvakantie
  • Instap 1 februari
  • Krokusvakantie
  • Paasvakantie
  • Hemelvaart

  Dus vanaf…

  • 01/09/2017
  • 06/11/2017
  • 08/01/2018
  • 01/02/2018
  • 19/02/2018
  • 16/04/2018
  • 14/05/2018

  De kijkmomenten zijn op:

  • Dinsdag 29 augustus 2017
  • Donderdag 26 oktober 2017
  • Donderdag 14 december 2017
  • Donderdag 25 januari 2018
  • Donderdag 8 februari 2018
  • Donderdag 22 maart 2018
  • Donderdag 3 mei 2018
  • Donderdag 14 juni 2018

  Deze kijkmomenten duren ongeveer een uur en beginnen om 9.15 uur in de Servaesdreef en om 11.00 uur in de Warande.

  Gelieve ruim voor deze instapdata contact op te nemen met het secretariaat van de school, indien u een inschrijving in onze school overweegt.

  Contactgegevens secretariaat:
  Slinkerstraat 62
  3920 Lommel
  011 54 02 58
  denheuvel@skynet.be

  Andere inschrijvingen (bijvoorbeeld door verhuis) zijn niet gebonden aan instapdata.

  Voor meer uitleg: zie “Regelgeving”