Instapdata

Er zijn 7 instapdata voorzien voor kleuters tussen 2,5 en 3 jaar. Deze kleuters kunnen starten op de eerste schooldag na de zomervakantie, de herfstvakantie, de kerstvakantie, 1 februari, de krokusvakantie, de paasvakantie en na Hemelvaartsdag.

INSTAPDATA 

 

Kindjes geboren tot en met…

stappen ten vroegste in na…

dus vanaf…

1 maart 2021

de zomervakantie

donderdag 1 september 2023

6 mei 2021

de herfstvakantie

maandag 6 november 2023

8 juli 2021

de kerstvakantie

maandag 8 januari 2024

1 augustus 2021

de teldag

woensdag 1 februari 2024

19 augustus 2021

de krokusvakantie

maandag 19 februari 2024

15 oktober 2021

de paasvakantie

maandag 15 april 2024

13 november 2021

Hemelvaart

maandag 13 mei 2024

Schooljaar 2022-2023

 

Is uw kindje later geboren?
Dan mag het pas instappen voor schooljaar 2024-2025!

Kleuters die twee jaar en zes maanden worden op een instapdag, kunnen op die dag in het kleuteronderwijs ingeschreven en onmiddellijk toegelaten worden.

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag ingeschreven en toegelaten worden in de school zonder rekening te houden met de instapdagen.

Meer info op:

http://onderwijs.vlaanderen.be/naar-de-kleuterklas
http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

kijkmomenten 2022-2023

Voorafgaand aan een instapdatum voor nieuwe kleuters is er een kijkmoment van ongeveer 1 uur waarop ouders én het kind kunnen kennismaken met de klas en de juf. Dit kijkmoment start om 11.00 uur. Concreet gaat het om de volgende data:

  • Openklasmoment op 29/08/2023 (van 17-19 uur voor kleuters en eerste leerjaar)
  • Do 26/10/2023 om 11u00
  • Do 14/12/2023 om 11u00
  • Do 8/2/2024 om 11u00
  • Do 28/3/2024 om 11u00
  • Do 2/5/2024 om 11u00

Online aanmeldingssysteem

Vanaf schooljaar 2020-2021 werken bijna alle Lommelse basisscholen met een digitaal aanmeldsysteem. Is jouw kind geboren in 2021? Of wil je een andere school kiezen vanaf volgend schooljaar? Dan moet je je kind eerst online aanmelden via lommel.aanmelden.in voordat je het inschrijft op school.

Onderstaande link geeft meer informatie over hoe aanmelden en data van infosessies waar je extra vragen kan stellen over het nieuwe systeem.

Folder: digitaal aanmeldingssysteem

Inschrijvingen

Laat tijdens de aanmeldperiode via de website lommel.aanmelden.in weten dat je kind naar Den Heuvel wil komen. 

Voor de inschrijving zelf zijn jullie tijdens de schooluren altijd welkom. Graag vragen we jullie om op voorhand even een afspraak te maken. 

Contactgegevens:

Slinkerstraat 62
3920 Lommel
011 54 02 58
denheuvel@lkb-net.be

Of via ons contactformulier

Andere inschrijvingen (bijvoorbeeld door verhuis) zijn niet gebonden aan instapdata.

Voor meer uitleg: zie “Regelgeving”