Inschrijvingen

Er zijn 7 instapdata voorzien voor kleuters tussen 2,5 en 3 jaar. Deze kleuters kunnen starten op de eerste schooldag na de zomervakantie, de herfstvakantie, de kerstvakantie, 1 februari, de krokusvakantie, de paasvakantie en na Hemelvaartsdag. Voorafgaand aan een instapdatum voor nieuwe kleuters is er een ‘kijkmoment’ waarop ouders én het kind kunnen kennismaken met de klas en de juf. Concreet gaat het om de volgende data:

Kinderen geboren t/m

 • 01/03/2014
 • 07/05/2014
 • 09/07/2014
 • 01/06/2014
 • 06/09/2014
 • 18/10/2014
 • 29/11/2014

Komen na…

 • Zomervakantie
 • Herfstvakantie
 • Kerstvakantie
 • Instap 1 februari
 • Krokusvakantie
 • Paasvakantie
 • Hemelvaart

Dus vanaf…

 • 01/09/2016
 • 07/11/2016
 • 09/01/2017
 • 01/02/2017
 • 06/03/2017
 • 18/04/2017
 • 29/05/2017

De kijkmomenten zijn op:

 • Donderdag 27 oktober 2016
 • Donderdag 15 december 2016
 • Donderdag 26 januari 2017
 • Donderdag 16 februari 2017
 • Donderdag 30 maart 2017
 • Donderdag 18 mei 2017
 • Donderdag 15 juni 2017

Deze kijkmomenten duren ongeveer een uur en beginnen om 9.15 uur in de Servaesdreef en om 11.00 uur in de Warande.

Gelieve ruim voor deze instapdata contact op te nemen met het secretariaat van de school, indien u een inschrijving in onze school overweegt.

Contactgegevens secretariaat:
Slinkerstraat 62
3920 Lommel
011 54 02 58
denheuvel@skynet.be

Andere inschrijvingen (bijvoorbeeld door verhuis) zijn niet gebonden aan instapdata.

Voor meer uitleg: zie “Regelgeving”