Inschrijvingen

  Er zijn 7 instapdata voorzien voor kleuters tussen 2,5 en 3 jaar. Deze kleuters kunnen starten op de eerste schooldag na de zomervakantie, de herfstvakantie, de kerstvakantie, 1 februari, de krokusvakantie, de paasvakantie en na Hemelvaartsdag. Voorafgaand aan een instapdatum voor nieuwe kleuters is er een ‘kijkmoment’ waarop ouders én het kind kunnen kennismaken met de klas en de juf. Concreet gaat het om de volgende data:

  Kinderen geboren t/m

  • 03/03/2016
  • 05/05/2016
  • 07/07/2016
  • 01/06/2016
  • 11/09/2016
  • 23/10/2016
  • 03/12/2016

  Komen na…

  • Zomervakantie
  • Herfstvakantie
  • Kerstvakantie
  • Instap 1 februari
  • Krokusvakantie
  • Paasvakantie
  • Hemelvaart

  Dus vanaf…

  • 03/09/2018
  • 05/11/2018
  • 07/01/2019
  • 01/02/2019
  • 11/03/2019
  • 23/04/2019
  • 03/06/2019

  De kijkmomenten zijn op:

  • Woensdag 29 augustus 2018
  • Donderdag 25 oktober 2018
  • Donderdag 13 december 2018
  • Donderdag 24 januari 2019
  • Donderdag 28 februari 2019
  • Donderdag 4 april 2019
  • Donderdag 23 mei 2019
  • Donderdag 13 juni 2019

  Deze kijkmomenten duren ongeveer een uur en beginnen om 9.15 uur in de Servaesdreef en om 11.00 uur in de Warande.

  Gelieve ruim voor deze instapdata contact op te nemen met het secretariaat van de school, indien u een inschrijving in onze school overweegt.

  Contactgegevens secretariaat:
  Slinkerstraat 62
  3920 Lommel
  011 54 02 58
  denheuvel@skynet.be

  Andere inschrijvingen (bijvoorbeeld door verhuis) zijn niet gebonden aan instapdata.

  Voor meer uitleg: zie “Regelgeving”