Welkom bij de ouderraad van Den Heuvel!

Op deze pagina wil de Ouderraad van Den Heuvel zich voorstellen. De Ouderraad is er voor alle ouders met kinderen op onze basisschool, van instapklas tot en met het 6e leerjaar.

De ouderraad is er om samen met het schoolteam mee te denken, mee te werken, mee te weten en mee te beslissen.

Wat is nu eigenlijk een ouderraad?

De Ouderraad is een groep van enthousiaste ouders die zich vrijwillig inzet voor de school. Als ouder hebben wij alleen het beste voor met onze kinderen. Aangezien zij een groot deel van hun tijd op school doorbrengen, willen wij natuurlijk graag dat ze een fijne schooltijd hebben. Daarom proberen wij via de ouderraad de betrokkenheid van ouders bij de school te verhogen en de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen. De ouderraad wil dus mee werk maken van een aangenaam schoolklimaat voor onze kinderen, hun leerkrachten en directie. Een ouderraad is een officieel onderdeel van de school en heeft bepaalde rechten en plichten.

En de directie?

De directie maakt geen deel uit van de ouderraad, maar kan wel uitgenodigd worden. Dit is belangrijk voor een goede communicatie en samenwerking. Het is ook mogelijk om leerkrachten en/of andere personeelsleden uit te nodigen. Dit doen we dan uiteraard ook.

Wat doet onze ouderraad?

Wij onderscheiden vier kerntaken:

 1. Informeren en communiceren over opvoeding en onderwijs
 2. Ontmoetingsactiviteiten organiseren voor ouders en school
 3. De school praktisch en/of financieel ondersteunen
 4. Meedenken met de school

Om dit te realiseren vergadert de ouderraad een aantal keren per jaar met de directie en/of een afvaardiging van de leerkrachten over het reilen en zeilen in de school.

Daarnaast stopt de Ouderraad ook heel wat energie in het organiseren van allerhande evenementen waarbij we proberen leuke momenten te creëren voor onze kinderen en geld proberen te verzamelen voor de school. De opbrengst van die evenementen komt uiteraard steeds ten goede aan dingen waar alle kinderen op school iets voor hebben. Denk aan leuke dingen als het speelhuisje, bijdrage aan bos- en zeeklassen, ….

En een schoolraad?

Onze school heeft ook een schoolraad: Vertegenwoordigers van de ouders, leerkrachten, lokale gemeenschap bespreken er welbepaalde thema’s met de directie en het schoolbestuur. De standpunten van de ouders worden voorbereid in de ouderraad. Wil je hier meer over weten, sluit je dan zeker aan bij de Ouderraad.

Wat gebeurt er met het geld dat verzameld wordt via de activiteiten?

Elk jaar geeft onze directrice aan waarvoor de school financiële hulp kan gebruiken. In overleg worden er dan aankopen gedaan zowel voor de kleuterschool als voor de lagere school. Zo hebben we de afgelopen jaren mee gezorgd voor de verfraaing van de speelplaatsen, bos- en zeeklassen mee helpen betalen, …. De ouderraad kijkt er wel op toe dat de financiële bijdrage altijd ten goede komt van het kind of een verlichting betekent in de schoolkosten van de ouders.

In uitzonderlijke gevallen wordt er ook bijgedragen in kosten infrastructuur of lesmateriaal, maar dit is echter niet de regel daar de school hiervoor haar eigen budgetten en toelagen krijgt.

Wat doet de ouderraad niet?

De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders. Dus niet:

 • individuele problemen van ouders, leerlingen of leerkrachten bespreken;
 • arbeidsvoorwaarden van de leerkrachten en personeel;
 • bespreken van lesinhoud en pedagogische methoden.

Voor individuele problemen kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind of bij de directie.

Wie zit er in de Ouderraad?

Onze ouderraad bestaat uit:

 • Stijn Maes, papa van Fien (3A) en Cato (5A)
 • Chris Hauben, papa van Mathis (K3W) en Amélie (2A)
 • Katrien Cools, mama van Komil (1S) en Mona (2S)
 • Joke Linsingh, mama van Robin (1S) en Arthur (2S)
 • Kristel Geboers, mama van Ruben (2A) en Lena (4B)
 • Bart Baeken, papa van Tess (2S) en Brent (1B)
 • Annick Maes, mama van Tess (2S) en Brent (1B)
 • Ilke Jaspers, mama van Rune (K2W)
 • Edith Soors, mama van Lian (5A)
 • Els Vriens, mama van Jef (K3W), Tuur (3A) en Kas (5A)
 • Bieke Van Den Broeck, mama van Floor (3A) en Corneel (5A)
 • Dorien Van Baelen, mama van Mila (1B), Siem (2S) en Ferre (2S)

Maar wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden!

Lid worden van de ouderraad?

Wij vertegenwoordigen ALLE ouders van kinderen op onze school. Daarom zijn we steeds op zoek naar geëngageerde ouders die mee willen werken om van onze school, samen met de leerkrachten en de directie, een nog betere plaats te maken voor onze kinderen. Iedere ouder met een kind op onze school kan lid worden. We komen gemiddeld vier keer per schooljaar samen voor overleg.

Wil je met ons meedenken? Graag!

Wil je meer weten over de werking van de Ouderraad of wil je bij de Ouderraad iets op de agenda zetten, laat iets weten!

Spreek ons aan, bel (0472 947454, Stijn Maes) of mail naar ouderraaddenheuvel@outlook.com. Je ontvangt dan automatisch een uitnodiging voor onze volgende vergadering.

Maar ik heb niet veel tijd……

Iedereen is steeds van harte welkom! Is het voor jou niet haalbaar om je steeds te engageren maar heb je wel interesse in een specifiek thema, sluit dan gerust eenmalig aan op een van onze vergadermomenten.
Daarnaast bieden we de school een helpende hand bij enkele activiteiten.

Dus, wil je iets doen? Aarzel niet langer en laat iets weten! Spreek ons aan, bel of mail naar ouderraaddenheuvel@outlook.com We hopen jullie talrijk te mogen begroeten!

Hopelijk tot binnenkort!