Schoolbestuur

Plaatselijk schoolbestuur

Dit bestuur is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken en regelt de aanstellingen en
benoemingen. De leden: De Samber Marc, Jansen Francine, Van Endert Henri en Verdonk Maria. Deze laatste is tevens voorzitster.

LKB VZW (bestuur)

Onze school maakt deel uit van LKB VZW.

Deze is gevestigd in de Slinkerstraat 60 in Lommel.

Voorzitter: Ludo Vander Mierde, Leliestraat 25, 3920 Lommel

Volmachthouder van onze school: Maria Verdonk, Albert Servaesdreef 44, 3920 Lommel

Algemeen directeurs: Peter Vanderkrieken/Anja Emmers, LKB Slinkerstraat 60, tel: 011/ 94 60 08

Scholengemeenschap van de Lommelse Katholieke Basisscholen (L.K.B.)

De negen vrije scholen van Lommel vormen vanaf 1 september 2005 één scholengemeenschap. Dit betekent dat deze scholen samenwerken op gebied van personeel, administratie, zorg, preventie, ICT, … Deze intense samenwerking zorgt voor een meer efficiënte organisatie van het schoolleven. Tegelijk kunnen de scholen hun eigenheid grotendeels behouden. Het secretariaat van LKB is gevestigd in de Slinkerstraat 60 te Lommel, dat is het huis naast onze school, tel. 011 94 60 08.

Naast onze school maken ook volgende scholen deel uit van LKB:

 • Eymardschool
  Oude Diestersebaan 5
 • Basisschool Sint-Jan
  Kerkweg 22
 • Basisschool De Klimtoren
  Luikersteenweg 243
 • Boudewijnschool
  Einde 5
 • Basisschool Balu
  Hanekapstraat 8
 • Kleuterschool De Speling
  Kloosterstraat 11
 • Basisschool Lommel-West
  Godfried Bomansstraat 17
 • Lagere school De Speling
  Kloosterstraat 7

 

Vanaf 1 september 2016 werkt deze scholengemeenschap onder één VZW. De benaming is LKB VZW.

 

Daarnaast is er “de Kabass”, een scholengemeenschap dewelke gevormd wordt door het bestuur van LKB vzw en het bestuur van de stedelijke scholen.

De twee besturen blijven afzonderlijk van elkaar bestaan.

Coördinerend directeur:

Anja Emmers

0484 98 69 41

anja.emmers@dekabass.be
 

Administratieve zetel:

Slinkerstraat 60

3920 Lommel

011 94 60 08

Comité van Afgevaardigden van Schoolbesturen (CASS):

LKB vzw: 

           Ludo Vander Mierde, 

           Johan Stevens 

           Anne-Lise Cuypers

Stedelijke Basisscholen: 

           Stijn Mertens 

           Karel Wieërs