Aanbod

Een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod

Wij staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot ‘goede’ mensen.

Het uniek zijn van elk kind staat voorop. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen.

Doorheen ons aanbod brengen we kinderen in contact met alle componenten van de cultuur:

  • de wereld van taal en communicatie
  • de wereld van het muzische
  • de wereld van cijfers en feiten
  • de wereld van de techniek
  • de wereld van het samenleven
  • de wereld van verleden en heden
  • de wereld van het goede, een innerlijk kompas
  • de wereld van de zingeving

In ons aanbod is een logische samenhang te vinden:

We werken met leerlijnen waarin het ene logisch volgt uit het andere. Wij trachten zo goed mogelijk voort te bouwen op wat kinderen al beheersen. We zorgen er ook voor dat alles wat we kinderen leren in de verschillende leergebieden en leerdomeinen zinvol samenhangt.

Wij willen dat wat kinderen leren deel wordt van hun zijn, van hun persoon. Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen als de leerkracht het vraagt. Waar het uiteindelijk op aankomt, is dat kinderen leren met het oog op het leven. Dat ze wat ze op school leerden ook kunnen gebruiken en toepassen thuis en elders. Vandaar het belang van leren leren, leren informatie opzoeken, zelfontdekkend leren, exploreren, zich creatief kunnen uiten, …