Verkeersactie – Red de zebra!

Op 9 februari organiseerde de hoofdschool in samenwerking met de Lommelse politie de actie ‘Red de zebra’. Deze actie wil extra aandacht vestigen op het zebrapad en daarmee ook op het belang van het respecteren van de verkeersregels. Dit niet alleen voor de kinderen, maar zeker ook voor de andere weggebruikers. Die worden door de actie immers gestimuleerd om het zebrapas te respecteren.
Enkele kinderen, verkleed in zebrapak, deelden bewustmakingsfolders uit aan de wachtende automobilisten. De politie hield een oogje in het zeil en zag dat het goed was…