Afscheid 6e leerjaar

Speculaas bakken

Het Belang van Limburg… geschreven door kinderen!

Op woensdag 19 november vertrokken 4 leerlingen van het zesde leerjaar richting Het Belang van Limburg. Iliana Tsiafakis, Ilse Buster, Daan Mertens en Raf Stege mochten samen met 45 andere kinderen de krant maken van 20 november. In de volgende editie van de Heuvelaar lees je hoe zij dat ervaren hebben en wat ze allemaal mochten doen.

Project de oertijd en bezoek Wateringen

Kennismaking met mete- en petekindjes uit het 2e leerjaar

Bij elk begin van een nieuw schooljaar, staan de leerlingen van het tweede leerjaar te popelen om hun meter of peter uit het zesde leerjaar te leren kennen.
Dit doen ze elk jaar met een kennismakingsactiviteit. Van tekenen, knutselen, spelen tot een fotozoektocht,…. het kwam allemaal aan bod.
En of ze dat plezant vonden?…… Bekijk de foto’s maar eens even!