Kijkdagen en instapmomenten

De instapmomenten voor nieuwe kleuters zijn:

Kinderen geboren t/m

 • 03/03/2016
 • 05/05/2016
 • 07/07/2016
 • 01/06/2016
 • 11/09/2016
 • 23/10/2016
 • 03/12/2016

Komen na…

 • Zomervakantie
 • Herfstvakantie
 • Kerstvakantie
 • Instap 1 februari
 • Krokusvakantie
 • Paasvakantie
 • Hemelvaart

Dus vanaf…

 • 03/09/2018
 • 05/11/2018
 • 07/01/2019
 • 01/02/2019
 • 11/03/2019
 • 23/04/2019
 • 03/06/2019

De kijkdagen zijn op:

 • Woensdag 29 augustus 2018
 • Donderdag 25 oktober 2018
 • Donderdag 13 december 2018
 • Donderdag 24 januari 2019
 • Donderdag 28 februari 2019
 • Donderdag 4 april 2019
 • Donderdag 23 mei 2019
 • Donderdag 13 juni 2019

Verkeersveiligheid

Dit jaar willen we als school nog eens extra de aandacht vestigen op verkeersveiligheid. Als geheugensteuntje kan je hier de afspraken nog eens terugvinden