Kindergemeenteraad

Ook onze school is vertegenwoordigd in de kindergemeenteraad. Mart Brôhne uit het 6de leerjaar zetelt er voor het tweede jaar op rij. Berre Goossens uit het 5de leerjaar is dit jaar verkozen en zal er eveneens 2 jaar deel van uit maken. 

Succes aan beide!

Kijkdagen en instapmomenten

De instapmomenten voor nieuwe kleuters zijn:

Kinderen geboren t/m

 • 01/03/2015
 • 06/05/2015
 • 08/07/2015
 • 01/06/2015
 • 19/09/2015
 • 16/10/2015
 • 14/11/2015

Komen na…

 • Zomervakantie
 • Herfstvakantie
 • Kerstvakantie
 • Instap 1 februari
 • Krokusvakantie
 • Paasvakantie
 • Hemelvaart

Dus vanaf…

 • 01/09/2017
 • 06/11/2017
 • 08/01/2018
 • 01/02/2018
 • 19/02/2018
 • 16/04/2018
 • 14/05/2018

De kijkdagen zijn op:

 • Dinsdag 29 augustus 2017
 • Donderdag 26 oktober 2017
 • Donderdag 14 december 2017
 • Donderdag 25 januari 2018
 • Donderdag 8 februari 2018
 • Donderdag 22 maart 2018
 • Donderdag 3 mei 2018
 • Donderdag 14 juni 2018

Schoolbrochure 2017 – 2018

De inhoud van de schoolbrochure vindt u terug op deze website. De papieren versie ervan is steeds beschikbaar op het secretariaat van de school aan de vestiging in de Slinkerstraat.

Eventuele actualiseringen van deze brochure doorheen het schooljaar gebeuren via deze website.

Schoolbrochure + onderwijsregelgeving 2017 – 2018