Regelgeving

Onderwijsregelgeving

De school stelt de ouders voor inschrijving in kennis van een document dat een overzicht biedt van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in het schoolreglement. Dit document maakt deel uit van de schoolbrochure.

De meest actuele versie van het document is beschikbaar op de website van Katholiekonderwijs Vlaanderen

De inhoud kan ten allen tijden gewijzigd worden zonder de toestemming van de ouders. Bij elke wijziging van de inhoud verwittigt de school de ouders via de kinderen. Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het gewijzigde document.