Christelijke Identiteit

De uitgangspunten van onze christelijke identiteit

Wij zijn een katholieke school en willen pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden. Onze inspiratie vinden we in de figuur van Jezus Christus.

Wij gaan ervan uit dat je mens wordt in verbondenheid met de wereld, met jezelf en de ander. Vanuit onze verbondenheid met God durven we als katholieke basisschool de toekomst hoopvol zien en vertrouwen we erop dat onze inspanningen niet op niets uitlopen.

Vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan waarden als:

  • het unieke van ieder kind,
  • de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen in relatie tot zijn mogelijkheden,
  • verbondenheid en solidariteit met anderen,
  • vertrouwen in het leven (hoop),
  • genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is,
  • openheid, respect en zorg voor mens en natuur,
  • vergeving kunnen schenken en ontvangen,
  • zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties,

Enkele keren per jaar bieden we in onze school groepsvieringen aan voor alle leerlingen waarin wij in de christelijke traditie samen bidden en bezinnen. Dit bij het begin en het einde van het schooljaar, de advent, de vasten, …

In de godsdienstlessen, die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden, komt de christelijke levensvisie uitdrukkelijk ter sprake. De godsdienstlessen ondersteunen de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de kinderen. We brengen de kinderen thuis in de verhalen uit de eigen traditie en verdiepen het inzicht in deze traditie door de dialoog met andere levensvisies. We brengen de kinderen kennis bij over christelijke en katholieke gebruiken, rituelen, gebeden en symbolen.

In onze school opteren we uitdrukkelijk voor de benadering van de levensbeschouwelijke dimensie vanuit de christelijke godsdienst en de katholieke traditie. Ook de zinvragen die zich aandienen in de andere leergebieden komen daar aan bod.

Onze katholieke geïnspireerdheid verhindert niet dat we ook aandacht besteden aan andere wereldgodsdiensten.