Afwezigheden

Afwezigheden

De uitgebreide regelgeving rond afwezigheden vindt u onder ‘Regelgeving’

Verantwoordelijkheid van de ouders

Als ouder moet u er op toezien dat uw leerplichtig kind regelmatig de lessen volgt. Dit geldt voor alle schooldagen van 1 september tot 30 juni. Als ouder bent u dus verantwoordelijk voor het regelmatig schoollopen van uw kind.

Indien u de afwezigheid van uw kind niet kan wettigen, dan zal de school deze registreren als een problematische afwezigheid. Dit kan er toe leiden dat het CLB wordt ingeschakeld en ook kan het dossier worden overgemaakt aan het Ministerie van Onderwijs, dat op zijn beurt het parket kan inschakelen om in te grijpen.

Als uw kind gedurende een schooldag de school moet verlaten, moet dat steeds schriftelijk en ondertekend gemeld worden door de ouders. Toch is het niet de bedoeling dat afspraken voor dokter, tandarts, … tijdens de schooluren gepland worden.

Wat te doen bij afwezigheid wegens ziekte?

Als uw kind  1, 2 of 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek is, dan vult één van de ouders een schriftelijke verklaring in (het ‘ziekenbriefje’ dat door de school ter beschikking wordt gesteld) en bezorgt deze verklaring zo snel mogelijk aan de school. U vindt dit briefje (afwezigheidsfiche) ook bij ‘documenten’ op deze website.

Is uw kind langer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek (weekend telt mee), dan dient u een doktersattest in bij de school.

Bij korte afwezigheden wegens ziekte moet dus géén doktersbriefje worden binnengeleverd, maar volstaat het ‘ziekenbriefje’. Dit ziekenbriefje kan echter hoogstens viermaal op een schooljaar gebruikt worden. Vanaf de vijfde korte ziektemelding tijdens één schooljaar is toch een doktersattest verplicht!