Bijdrageregeling

Bijdrageregeling

Zie ook bij ‘Regelgeving’

Verplichte kosten:

 • Zwemmen              € 1,60 per beurt  (het derde leerjaar zwemt gratis).
 • Schoolreis               tussen € 14 en € 25.
 • Toneel/film             € 4.
 • School-T-shirt         € 8,50.
 • Sportactiviteiten    tussen € 3 en € 6.

Kosten voor zwemmen, schoolreis, schaatsen, toneel/film e.d. mogen per schooljaar nooit hoger zijn dan € 50 voor kleuters en € 95 voor een leerling van het lager onderwijs. Dit is de zogenaamde maximumfactuur. Het school-T-shirt zit niet in de maximumfactuur.

Niet verplicht aanbod

 • Middagtoezicht: € 0,60 per dag 
 • Voor– en naschoolse opvang: € 20 voor 10-urenkaart.
 • Doremini, Doremix of Doremi + Kid’i
 • Zonnekind, Zonnestraal en Zonneland
 • Robbe en Bas (1ste graad)
 • Leeskriebel (2de graad)
 • Vlaamse Filmpjes (3de graad)
 • Kerst-, Vakantie-, Paasboek
 • Bingel vakantieapp en vakantiekalender

Meerdaagse uitstappen      

 • 4de leerjaar (tweedaagse) maximum € 75.
 • 5de en 6de leerjaar (zeeklas/bosklas) maximum € 202,5.

Het bedrag per kind voor meerdaagse uitstappen mag nooit hoger liggen dan € 480 voor de volledige duur van het lager onderwijs.

De school werkt met leerlingrekeningen. U ontvangt viermaal per jaar een afrekening. U krijgt hierbij telkens een overzicht van de kosten. Het gaat hier over dingen als zwemgeld, middagtoezicht, voor– en naschoolse opvang, schooldranken, sommige sportactiviteiten, enz…

Uitzonderlijk zullen we soms ook contante betalingen vragen.

Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan u contact opnemen met de directeur. Er zullen dan op discrete wijze afspraken gemaakt worden over een aangepaste betalingswijze.

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft, zal de school verdere stappen ondernemen. In eerste instantie wordt in overleg naar een oplossing gezocht. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. De school kan daarom beslissen om bij niet-betaling van de schoolrekening alle volgende aankopen cash te laten betalen.