Huiswerk en evaluaties

Huiswerk, agenda’s en evaluaties

De klasafspraken rond huiswerk en lessen worden door de leerkracht meegedeeld tijdens het oudercontact van september. Daar zal ook worden toegelicht hoe met de klasagenda gewerkt wordt.

Drie keer per jaar worden de evaluatiegegevens aan de ouders meegedeeld. Dat gebeurt via een rapportĀ en een oudergesprek.

Op vraag van een ouder of op vraag van de leerkracht, kan ook tussentijds nog een evaluatiegesprek plaatshebben.