Leerlingengroepen

De organisatie van de leerlingengroepen

De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum). De klasgroepen kunnen herverdeeld worden tijdens de schoolloopbaan doorheen het lager onderwijs. Het meest gebruikelijke is dat we de groepen wisselen bij de overgang van de 5-jarige kleuters naar het eerste leerjaar. Indien nodig kan dit ook gebeuren van het tweede naar het derde leerjaar en van het vierde naar het vijfde leerjaar. Dit is natuurlijk alleen mogelijk als er twee klasgroepen zijn. Indien het schoolteam anders beslist, kunnen de wissels ook wijzigen.