Middagpauze

De middagpauze duurt van 12.10 uur tot 13.30 uur. De meeste kinderen gaan ‘s middags naar huis om te eten. Dit kan echter niet in alle gevallen. Daarom kunnen kinderen ook hun middagpauze op school doorbrengen. De school doet hiervoor beroep op enkele toezichthouders. De vergoeding voor de middagbewaking is € 0,60 per dag per kind. Vanaf het derde kind uit hetzelfde gezin moet deze vergoeding niet meer betaald worden.

Er wordt aangedrongen op het gebruik van herbruikbare drankverpakkingen. Brikjes worden terug mee naar huis gegeven. Tijdens de middag mogen de kinderen chocomelk, melk, water, appelsap of appelsiensap drinken. Drank moet van thuis worden meegebracht. Snoep is verboden! Tijdens de lesuren mag er uitsluitend water gedronken worden (ook bruisend). Tijdens de middagpauze mogen de kinderen zich niet aan het toezicht onttrekken en mogen ze het schoolterrein niet verlaten.