Oudercontacten

De organisatie van de oudercontacten

Tijdens het schooljaar worden door de school een aantal oudercontacten gepland, zoals de info-avond aan het begin van het schooljaar, de evaluatiebesprekingen, de info-avonden i.v.m. schoolrijpheid, secundair onderwijs of  openluchtklassen, …

De data van deze avonden worden tijdig meegedeeld aan de ouders.

Niet door de school geplande oudercontacten: Wanneer u het wenselijk acht de leerkracht te spreken kan dit altijd tijdens de les lichamelijke opvoeding, na de lessen of op een ander moment. Om de leerkracht de kans te geven zich hierop voor te bereiden gelieve vooraf even een seintje te geven om iets af te spreken. Dit kan zowel telefonisch als via de agenda van uw kind. Als je voor de aanvang van de lessen nog wil spreken met de leerkracht, hou het dan kort en bondig, zodat de leerkracht tijdig met de lessen kan beginnen.

Een andere manier van contact tussen school en ouders en ouders en school is de agenda van de kinderen. Vanaf het tweede leerjaar wordt in de klas regelmatig de agenda ingevuld. Op deze manier hebben de ouders zicht op de taken en lessen van de kinderen. Ook klasactiviteiten kunnen in de agenda aangekondigd worden. Verder kan de leerkracht er eventuele bemerkingen of vragen in noteren. Meer uitleg over het gebruik van de klasagenda krijgt u op de ouderavond in september.