Privacy

Onze school publiceert geregeld foto’s van allerlei activiteiten op onze website, schoolkrant, Facebook en andere media. Uiteraard zullen op deze foto’s ook leerlingen te zien zijn. Voor de publicatie van niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden geldt de ondertekening van het schoolreglement als toestemming. Je ontvangt ook een formulier (privacy – GDPR beeldmateriaal) waarin je kan aangeven waar beeldmateriaal van jouw kind, waar het herkenbaar opstaat, gepubliceerd mag worden. Dit kan ten alle tijden herzien worden door de ouders. Ouders die alsnog bezwaar hebben tegen de publicatie van foto’s waarop hun kind duidelijk herkenbaar het hoofdonderwerp is, kunnen dit schriftelijk laten weten aan de school. Ouders die bepaalde foto’s van hun kind om welke reden dan ook niet op de website willen, behouden steeds het recht om deze foto‘s te laten verwijderen. Hiervoor volstaat het om dit even te melden bij de directeur.

Op dit moment is sociale media niet meer weg te denken uit ons leven. Toch willen wij vragen om hier zorgzaam mee om te gaan. Steeds meer merken we dat mensen (in dit geval leerkrachten en kinderen van onze school) ongewild op Facebook en andere media verschijnen. We zijn er ons van bewust dat dit niet volledig uit te sluiten is en we weten ook dat er zeker geen slechte bedoelingen achter zitten, maar we willen toch vragen om te vermijden dat er foto’s van leerkrachten en leerlingen ongevraagd op persoonlijke Facebookpagina’s en andere verschijnen. Op die manier houden we rekening met de privacy van iedereen.