Revalidatie

Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een gemotiveerd verslag is. Dan nog is de toestemming van de directie vereist en zelfs verplicht.