Schoolafspraken

Huishoudelijk reglement voor de leerlingen

Schoolafspraken 2020-2021

Waar mensen samenleven moeten goede afspraken worden gemaakt. Anders gaat het mis. Dat is ook op school zo.
Lees daarom goed de afspraken hieronder en bespreek ze eventueel met je juf of meester.

 • Als ik te laat kom op school, meld ik me eerst bij de directeur (geldt alleen aan de hoofdschool).
 • Klikken over kleinigheden van medeleerlingen doe ik niet.
 • Niemand wordt graag gepest, niemand heeft graag pijn. Ik zal dus ook niemand pesten of pijn doen.
 • Ik geef geen bijnamen aan medeleerlingen en scheld hen nooit uit.
 • Ik ga netjes in de rij staan na het eerste belsignaal, na het tweede belsignaal zwijg ik (hoofdschool), we gaan pas naar ons klaslokaal als iedereen stil is en netjes in de rij staat. Wanneer kinderen deze afspraak niet naleven, verandert het groene signaal in een rood signaal en verliezen deze kinderen vijf minuten van de volgende speeltijd.
 • In de gang ben ik steeds rustig.
 • Ik hang mijn jas steeds aan de kapstok.
 • Ik draag geen mutsen, petten, sjaals of handschoenen in de klas.
 • Naar het toilet gaan doe ik tijdens de speeltijd en niet nadat de bel het einde van de speeltijd aankondigde.
 • Op de toiletten blijf ik niet rondhangen en houd ik het rustig.
 • Ik gooi papiertjes, verpakkingen, fruitafval e.d. steeds in de vuilnisbak.
 • Ik parkeer mijn fiets en kom onmiddellijk naar de speelplaats.
 • Ik speel op de speelplaats geen spelletjes die gevaarlijk kunnen zijn voor mezelf of mijn medeleerlingen.
 • Als ik met de fiets kom, zet ik die netjes op een plaats waar dit voorzien is. Duw ik toevallig een fiets om, dan zet ik die terug recht.
 • Zonder toestemming mag ik niet in de gangen zijn tijdens de pauzes.
 • Ik loop niet terug naar de klas tijdens de speeltijd.
 • Gaat de bal (of iets anders) over het hek, dan mag ik die nooit zelf gaan halen, behalve als een leerkracht me begeleidt. Ik gooi de bal nooit met opzet over het hek.
 • In de Slinkerstraat mag op de verharde speelplaats niet gevoetbald worden.
 • Als ik ruzie heb op de speelplaats probeer ik dit zonder vechten en roepen op te lossen.
 • Ik breng geen snoep of frisdrank mee naar school.
 • Op dinsdag- en donderdagvoormiddag brengen de kinderen zelf een stuk fruit mee.
 • Als we met de klas fietsen, draag ik altijd mijn helm en vestje.
 • Bij lichamelijke opvoeding draag ik altijd een T-shirt van de school.
 • Ik ga altijd mee zwemmen, behalve als het om medische redenen niet mag.
 • Ik zorg goed voor mijn materiaal, maar ook voor het materiaal dat ik op school kreeg.
 • Ik respecteer het materiaal van andere kinderen.
 • Ik breng nooit gevaarlijke spullen mee naar school, zoals een zakmes.
 • Ik gebruik geen gsm tijdens de schooluren.
 • Ik verlaat de school nooit zonder toestemming van de directeur, de leerkracht of de toezichthouder.
 • Ik laat mijn mp3-speler, GSM, iPod, spelcomputer e.d. thuis.
 • Ik gedraag me altijd beleefd, zowel in de klas als daarbuiten, ook bij de eetjuffen tijdens de middagpauze, ook in de voor- en naschoolse opvang, …
 • Harde ballen zijn niet toegestaan op het verharde speelplein.
 • Op de groene speelplaats mag er gevoetbald worden op de daarvoor bestemde plaats.
 • We komen in stilte in een rij terug van de groene speelplaats.

Deze afspraken zijn grotendeels geldig voor de hele school, voor de drie vestigingen. Enkele afspraken gelden alleen aan de hoofdschool. Het spreekt vanzelf dat bij de kleuters en in het eerste leerjaar anders met deze afspraken wordt omgegaan dan bij de kinderen die deze tekst zelfstandig kunnen lezen en de bedoeling ervan ook beter begrijpen.