Schooluitstappen

Eén- of meerdaagse schooluitstappen (extra-muros activiteiten)

Voor deelname aan een extra-muros activiteit is de schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten. Bij ééndaagse uitstappen geldt de ondertekening van dit schoolreglement als principiële toestemming voor deelname aan die ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Let op: voor uitstappen naar het buitenland is een geldige kids ID vereist.

Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijk schriftelijke toestemming van de ouders vereist.

De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar gaan elk schooljaar gedurende één week op openluchtklassen.  Afwisselend zijn dit zeeklassen (locatie aan de kust) en bosklassen (locatie in de Ardennen).

De leerlingen van het vierde leerjaar gaan op tweedaagse uitstap.

Voorafgaand aan de bos- of zeeklas is er een informatieavond voor de ouders met o.a. praktische en financiële afspraken en het geven van de toestemming door de ouders. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn!

Bij uitstappen van een volledige schooldag, bijv. sportdag, schoolreis, mogen de leerlingen ook in plaats van water een ander drankje meenemen.