Schooluren

De organisatie van de schooluren

De lessen beginnen ’s morgens om 8.35 uur en eindigen ‘s middags om 12.10 uur. In de namiddag beginnen de lessen om 13.30 uur en eindigen om 15.25 uur. Op woensdag zijn er geen lessen in de namiddag.

Verloop van een schooldag

8.35  –  9.25 eerste lesuur             12.10 – 13.30 middagpauze
9.25  – 10.15 tweede lesuur             13.30 – 14.20 vijfde lesuur
10.15 – 10.30 speeltijd                 14.20 – 14.35 speeltijd
10.30 – 11.20 derde lesuur              14.35 – 15.25 zesde lesuur
11.20 – 12.10 vierde lesuur


Te laat / te vroeg komen
           

Te laat komen stoort het klasgebeuren. Gezien de kinderen hier dikwijls niet zelf verantwoordelijk voor zijn, vragen we met aandrang aan de ouders om er op toe te zien dat hun kinderen tijdig op school aankomen! Kinderen die te laat komen melden zich eerst bij de directie vooraleer naar de klas te gaan. Deze afspraak geldt alleen aan de hoofdschool.

Vaak komen kinderen ook te vroeg op school. Wij willen de ouders eraan herinneren dat de schoolpoorten om 8.20 uur opengaan. Vanaf dat moment is er toezicht en zijn de kinderen verzekerd. Als een kind door omstandigheden toch vroeger op school moet toekomen, kan dit in de voorschoolse opvang aan de Warande vanaf 7.30 uur.

De kinderen worden dan tijdig naar de school vervoerd of mogen met een schriftelijke toestemming zelf met de fiets rijden.

Afzetten/halen

De kinderen die naar de hoofdschool gaan, worden steeds afgezet of opgehaald aan het kleine poortje in de Accasiastraat. Parkeren kan achter de kerk.