Over de schoolverzekering

De verzekering lichamelijke ongevallen

Deze verzekering is van toepassing op weg van huis naar school en omgekeerd alsook voor alle activiteiten die door de school worden georganiseerd.

Wanneer uw kind slachtoffer is van een ongeval op school met lichamelijk letsel tot gevolg (bijvoorbeeld een gebroken arm), zal de mutualiteit een groot deel van de kosten terugbetalen.

De kosten die niet door de mutualiteit worden terugbetaald (= remgeld), zal de verzekering voor haar rekening nemen.

Welke administratieve stappen worden genomen?

  • Betrokken ouders ontvangen een ‘geneeskundig getuigschrift’ dat door de behandelende arts zal worden ingevuld. Het ingevulde formulier dient te worden terugbezorgd aan de school.
  • De school stuurt het aangifteformulier naar de schoolverzekering.
  • Na volledig herstel zal de mutualiteit een document opstellen met een overzicht van de bedragen die niet werden terugbetaald. Dit document wordt door de school overgemaakt aan de verzekeringsmaatschappij.
  • Later wordt het verschuldigde bedrag op uw rekening gestort.

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Burgerlijke aansprakelijkheid wijst op een fout tegenover derden waarvoor men verantwoordelijk wordt gesteld, bijvoorbeeld het veroorzaken van een ongeval of nalatigheid op het vlak van toezicht. Deze aansprakelijkheid geldt voor de totale schoolbevolking waartoe ook alle kinderen behoren. Wanneer uw kind aansprakelijk wordt gesteld (bijvoorbeeld door een duw op de trap), zal de schoolverzekering schuldeiser worden bij uw familiale verzekering. Mogelijk dient u een vooropgestelde vrijstelling, in geval van stoffelijke schade, zelf te betalen.

Het is de school bij wet verboden om deze vrijstelling aan u terug te betalen.

Meteen wordt het grote belang van een familiale verzekering duidelijk.

Daarom:

Maak er onmiddellijk werk van indien u nog niet over een familiale verzekering beschikt want ook onafhankelijk van de school kan ze van groot belang zijn.