Verboden

  • het gebruik van een gsm tijdens de schooluren
  • het dragen van petten, mutsen of andere hoofddeksels tijdens de lessen
  • brik, blik, frisdrank en snoep
  • multimedia-apparatuur (bijv. mp3-spelers, spelcomputers, …)
  • juwelen (zijn niet verzekerd)
  • wapens en voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden
  • het verlaten van het schoolterrein zonder toestemming van de directie, leerkracht of toezichthouder

We willen er even op wijzen dat leerkrachten en directeur niet zomaar boekentassen of jaszakken van leerlingen mogen controleren. Daarmee zou de privacy van de leerlingen geschonden worden en die privacy is een mensenrecht. Ook al vermoedt een leerkracht dat een leerling bijvoorbeeld een mes bijheeft, dan nog mag de boekentas of jaszak niet gecontroleerd worden. Alleen de politie heeft die bevoegdheid. Natuurlijk mag een leerling wel op vrijwillige basis de inhoud van zijn boekentas tonen aan de leerkracht. In ieder geval blijven het de ouders die verantwoordelijk zijn voor wat hun kind meebrengt naar school!