Vrijwilligers

Het verzekeringscontract voor burgerlijke aansprakelijkheid bij uitvoering van een vrijwilligersactiviteit en voor de verplaatsing van en naar de vrijwilligersactiviteit werd afgesloten bij ICCI in Hasselt. Een bijkomende verzekering tot dekking van de lichamelijke schade tijdens de uitvoering van een vrijwilligersactiviteit of op weg van en naar de activiteit werd eveneens afgesloten bij ICCI in Hasselt.

Er wordt geen vergoeding voorzien voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Wel kunnen gemaakte onkosten worden terugbetaald.

Elke vrijwilliger moet discreet omgaan met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd of die hem/haar toevallig ter ore komen bij het uitvoeren van vrijwillgerswerk (zie ook art. 458 van het Strafwetboek)

Personen die zich graag vrijwillig willen inzetten voor de school, kunnen steeds contact opnemen met de directeur via 0498 53 14 86 of het secretariaat 011 54 02 58.