Zindelijkheid bij de kleuters

Om alle kinderen zoveel mogelijk kansen te geven is het belangrijk dat zelfs de jongste kleuters heel regelmatig naar school gaan. Onze kleuterjuffen weten immers zeer goed hoe ze ook deze allerjongste kleuters kunnen stimuleren in hun ontwikkeling. In de praktijk levert dit echter wel eens problemen op met kleuters die nog niet zindelijk zijn. En dat aantal neemt stilaan toe. Dit komt o.a. door de goede kwaliteit van de wegwerpluiers, waardoor kinderen minder snel voelen wanneer ze nat worden. Maar ook omdat sommige ouders niet altijd de tijd vinden om er de gepaste aandacht aan te besteden.

Niet-zindelijke kinderen in de klas verhogen de werkdruk bij de kleuterjuf. Regelmatig moeten zelfs pedagogische taken wijken voor het verversen van broekjes, het opdweilen van plasjes, het op het potje zetten van kinderen en het vegen van billetjes.

We verwachten dat ouders van kleuters die niet zindelijk zijn meewerken om hun kind zindelijk te laten worden. Het is duidelijk dat zindelijkheidstraining op de eerste plaats de verantwoordelijkheid is van de ouders, maar het kan nuttig zijn dat de school hierbij assisteert.

Daarom kan er op school, na overleg met de kleuterjuf, een zindelijkheidstasje worden uitgeleend met concreet materiaal en tips. In de periode dat er thuis intensief geoefend wordt, zal de kleuterjuf ook extra oplettend zijn voor de zindelijkheid op school.

Aan de ouders van niet-zindelijke kinderen vragen we om een officiële vuilniszak van de stad, vochtige doekjes en voldoende luiers en reservekledij mee te geven.

Wie meer wil weten over zindelijkheid bij kleuters kan terecht op de website van Kind & Gezin. Als de zindelijkheidstraining stroef blijft lopen, kunnen ouders terecht bij het CLB.

Zindelijkheidstips van Kind & Gezin vind je via http://www.kindengezin.be 

Typ in het zoekvenster rechtsboven ‘zindelijkheid’ en klik op ‘zoeken’.

Het CLB Noord-Limburg is gevestigd in de Bermstraat 9 bus 1 in Neerpelt, telefoon 011 80 59 00, e-mail: neerpelt@vclblimburg.be