Welzijnsbeleid

a. Preventie

Kinderen mogen niet in het bezit zijn van gevaarlijke voorwerpen (bijv. zakmessen) en ook niet van speelgoed waarmee ze medeleerlingen kunnen verwonden.

Spoor uw kinderen aan tot voorzichtigheid in de klas, op de speelplaats en op de weg van en naar huis. Een ongelukje is immers snel gebeurd. Ook op school worden de kinderen hierop gewezen.

Kinderen mogen niet vroeger op de speelplaats zijn dan één kwartier voor de aanvang van de lessen, dan begint immers het toezicht door de leerkrachten. Na de lessen mogen de kinderen niet blijven rondhangen in de schoolomgeving, maar dienen ze zich via hun gewone weg rechtstreeks naar huis te begeven.

b. Verkeersveiligheid

Om de veiligheid van de kleuters te waarborgen vragen we dat ze gebracht en afgehaald worden aan de schoolpoort. Gelieve uw auto nooit te parkeren vlak voor de schoolpoorten!

Gelieve aan de Warande het toegangsstraatje autovrij te houden.

Ouders die aan de Slinkerstraat hun kind met de auto ophalen/brengen worden vriendelijk verzocht de auto’s te parkeren op het plein achter de kerk! Het kan gebeuren dat u door uitzonderlijke omstandigheden uw kind wat later komt ophalen. Gelieve in dergelijke gevallen even naar de school te bellen.

Onze leerlingen zijn verzekerd op weg van en naar school en vanzelfsprekend ook tijdens de schooluren en tijdens uitstappen die gebeuren onder toezicht van de leerkracht (enkel voor lichamelijke schade).

Kies voor uw kind de veiligste weg om naar school te komen, dit is niet noodzakelijk de kortste weg!

Bij fietstochten is het dragen van een fietshelm en een fluovestje steeds verplicht.

Voor de regelgeving betreffende het vervoer van kinderen naar activiteiten door bereidwillige (groot)ouders verwijzen we naar de brochure “Kinderen in de auto? Klik ze vast!” van het BIVV: 2015-BIVV-Kinderen-in-de-auto.pdf

c. Medicatie

In het belang van uw kind en de gezondheid van de medeleerlingen willen we duidelijk stellen dat een zieke leerling in principe niet thuishoort op school.

Wanneer uw kind medicatie moet innemen maar de lessen toch mag bijwonen (bijvoorbeeld bij medicatie voor ADHD of voor suikerziekte), dienen de ouders aan de school een attest te bezorgen waarin de arts verklaart dat uw kind de lessen mag volgen en welbepaalde medicatie dient te nemen. Het in te vullen attest is op school verkrijgbaar of af te printen van onze website (zie ‘documenten’).

Op dit attest, dat door de arts wordt ingevuld en ondertekend, staat steeds de wijze van bewaring, het tijdstip van toediening en de dosis die moet worden toegediend. Ook andere nuttige informatie, zoals bijvoorbeeld de te nemen voorzorgen, ongewenste effecten, enz… kunnen worden vermeld.

Ook pijnstillers, hoestsiroop, enz…  zullen nooit zomaar aan een leerling worden toegediend.

Op eigen houtje mogen leerkrachten en directie dus geen medicatie toedienen, dit is wettelijk verboden.

d. Rookverbod

Roken binnen de terreinen van de school is strikt verboden. Voor alle duidelijkheid: dit rookverbod geldt niet alleen voor de personeelsleden van de school, maar voor iedereen die de schoolterreinen betreedt. Ook bij het wachten voor een oudercontact bijvoorbeeld mogen ouders dus geen sigaret opsteken.

e. Gezondheid

Voor de gezondheid van de kinderen vragen wij om uw kind op dinsdag– en donderdagvoormiddag fruit mee te geven als tussendoortje. Koeken en andere tussendoortjes blijven op die momenten in de boekentas. Snoep is op elk moment verboden op school. Ook als de kinderen trakteren met snoep voor hun verjaardag , gaat dit mee naar huis.

Als de kinderen een koek meebrengen naar school, voorzie dan in een droge koek met weinig of geen chocolade. Koeken met meer chocolade dan koek of koeken volledig met chocolade omhuld worden niet toegelaten.

Tijdens de klasuren drinken de kinderen uitsluitend water. Alleen tijdens de middagpauze mag er ook chocomelk, melk, appelsap of appelsiensap gedronken worden.